3 Maig 2018Jornades de coreografia política

dimecres 3 i dijous 4 de maig
3a edició de Complicitats en moviment

dimarts i dijous de 19 a 21h. Del 3 de maig al 28 de juny