Residència per artista o col•lectiu emergentDirigida a artistes i col·lectius amb base a Catalunya en una etapa inicial de la seva activitat professional, amb menys de dues peces llargues estrenades i que estiguin desenvolupant projectes de creació o investigació vinculats a la dansa contemporània i les arts vives. L’objectiu és facilitar a l’artista o col·lectiu seleccionat suport i acompanyament especialitzat atenent les necessitats específiques del procés de creació proposat.

 

Per aquesta modalitat iniciem una nova col·laboració entre La Caldera i el Graner, que coordinaran els recursos de les dues estructures per tal d’oferir:

 •  
 • >Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.
 • >Possibilitat de generar moments per obrir el procés, compartir les matèries de treball i establir diàleg amb altres professionals.
 • >Possibilitat de fer residència tècnica.
 • >Suport econòmic de 1.500€ + impostos
 • >Acompanyament artístic.
 • >Assessoria en la producció amb Elclimamola
 • >Possibilitat de presentació pública de la proposta al final de la residència.
 • >Accés a participar en altres contextos i projectes organitzats pels dos centres de creació que es consideri que poden aportar/enriquir el projecte: assistència a programacions, participació en contextos de transmissió i trobades professionals.
 • >Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama.
 • >Accés a internet via WiFi
 • >Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

 

Documentació a enviar per a la modalitat artista emergent:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Un text de màxim 5 pàgines que expliqui la iniciativa i els eixos de treball a realitzar. Com a alternativa o complement a aquest document es pot presentar:

Una sinopsi breu amb les línies de treball, intencions i objectius a desenvolupar.

Un vídeo amb material del procés de creació fins al moment.

Altres materials complementaris: continguts relacionats, antecedents, referents, etc.

# CV o biografia narrativa de l’artista, col·lectiu o companyia, així com a dels seus col·laboradors.

# Enllaços a un màxim de tres treballs anteriors.

# Un document amb el calendari de treball. Les etapes de treball a La Caldera es poden dividir durant el 2019 en estades de fins a un màxim de 2 mesos.

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

 

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 9 d’octubre fins el diumenge 11 de novembre del 2018 a les 23.59h.

 

 

Informació de contacte:

La Caldera Les Corts

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info