Residències de creacióDestinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context que permeti la  maduració i evolució de les propostes presentades.

 

Et podem oferim:

  • >Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.
  • >Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
  • >Possibilitat d’acompanyament, diàleg i seguiment artístic durant el procés de treball.
  • >Possibilitat de generar, quan es consideri oportú, contextos adequats per a compartir els processos de creació i obrir-los a mirades externes amb diferents nivells d’exposició; des de grups reduïts i professional a públic general en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
  • >Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama
  • >Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
  • >Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
  • >Accés a internet via WiFi
  • >Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

 

Documentació a enviar per a la modalitat de creació:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta; punt de partida o motivació, línies generals, interessos i objectius del treball  que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant. 

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Calendari de treball, possible periodització

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

 

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 9 d’octubre fins el diumenge 11 de novembre del 2018 a les 23.59h.

 

Informació de contacte:

La Caldera Les Corts

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info