La Caldera acull | Classes +40 amb CÍA Sebastián García Ferro