Resolució Convocatòria | Suport a la creació - residències 2020