Anunci de licitació per a l’execució d’obres per a la Reforma de la coberta de l’edifici de 'La Caldera. Centre de Creació de Dansa'

Data límit de presentació d’ofertes: 31 de març de 2017, abans de les 14h



Import de licitació: 149.049,81€ (IVA inclòs)

Promotor: Vidalet 43, S.L.

Data límit de presentació d’ofertes: 31 de març de 2017abans de les 14h

Lloc de presentació: La Caldera Les Corts. C. Eugeni d’Ors 12. 08028 Barcelona

Horari: De dilluns a dijous 9:30 – 14h i 15:30 – 18h i divendres de 9:30 a 14h

 

Documentació adjunta:

- Plec de Clàusules tècniques. Descàrrega aquí.

- Plec de Clàusules particulars. Descàrrega aquí.

- Projecte Bàsic i d’Execució de les obres per a la rehabilitació de la coberta del centre de creació de dansa i arts escèniques contemporànies 'La Caldera' de Barcelona: Descàrrega aquí

a)  Memòria

b)  Plànols

c)  Estat d’amidaments

d)  Pressupost orientatiu

 

Nota: per a la descàrrega de la documentació adjunta, utilitzar els navegadors firefox o chrome. Per a qualsevol cosa, mail de contacte: info@lacaldera.info