Convo | Quinzena Metropolitana de Dansa 2019CONVOCATÒRIA

SELECCIÓ DE PROPOSTES             
PROGRAMACIÓ LA CALDERA / QUINZENA METROPOLITANA DE DANSA

 


INTRODUCCIÓ

 

La Caldera tornarà a participar en la segona edició de la Quinzena Metropolitana de Dansa, que tindrà lloc al març de 2019, amb la implicació de diferents equipaments de la ciutat de Barcelona i varis municipis de l'àrea metropolitana.

 

Seguint el mateix model de l’activitat que es va proposar per la primera edició, La Caldera obre una convocatòria pública per a la selecció de dues propostes de dansa, per tal de conformar un programa compartit, del qual es realitzaran un total de 5 presentacions públiques a La Caldera_Les Corts al llarg de la Quinzena Metropolitana de Dansa.

 

 

OBJECTIUS

 

Amb aquesta iniciativa pretenem incidir de manera prioritària en els següents objectius:

 

- Donar suport i visibilitat a la creació local.

 

- Apostar per la continuïtat i la permanència de les propostes, una possibilitat gairebé inexistent en el context actual del sector de la dansa, amb el desig de rendibilitzar l’esforç i la inversió de recursos que implica organitzar una activitat d’aquestes característiques.

 

- La creació de públic; la continuïtat de 5 dies de presentació del mateix programa, possibilita la circulació del boca/orella com a estratègia de difusió per arribar a nous espectadors per a la dansa en el context metropolità.

 

- Oferir unes condicions econòmiques que, més enllà de donar visibilitat a les obres, permetin dignificar les condicions de treball de les/els creador(e)s seleccionats/des i els/les seus/seves col·laborador(e)s (un elevat percentatge del pressupost s’invertirà en cobrir els honoraris de les/els artistes seleccionats/des).

 

- Potenciar el creixement de les obres presentades, donant l’oportunitat d'evolucionar i madurar amb la confrontació continuada amb la mirada del públic.

 

- Prioritzar la qualitat a la quantitat, per tal de poder cuidar adequadament tots els aspectes relacionats amb la programació: contextuals, tècnics, econòmics i de comunicació.

 

 

A QUI VA DIRIGIDA

 

La convocatòria va dirigida a:

 

- Creador(e)s/coreògraf(e)s nascuts/des a Barcelona o la seva àrea metropolitana.

 

- Creador(e)s, col·lectius i companyies de dansa provinents d’altres indrets, nacionals o internacionals, però que desenvolupin actualment la seva activitat creativa a Barcelona o l’àrea metropolitana.

 

- Creador(e)s, col·lectius i companyies de dansa de la resta de Catalunya que tinguin un lligam i una connexió de proximitat amb el context de Barcelona o l’àrea metropolitana.

 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

 

- Cerquem peces de dansa de creació actual.

 

- Propostes que, per la seva qualitat artística, temàtica o resolució formal, tinguin el potencial de connectar amb un ampli espectre de públic.

 

- Ens interessen de manera especial els nous llenguatges i l’experimentació, així com donar suport a la creació emergent.

 

- Les obres presentades han de ser treballs acabats, que disposin de material audiovisual i textual per a la seva correcta valoració per part de la comissió de selecció i la posterior difusió de la programació.

 

 

MODALITATS

 

Per conformar aquest programa compartit cerquem dues tipologies diferents de treballs en funció dels espais de La Caldera que els acolliran:

 

Modalitat A – obres de llarga durada (més de 50 minuts) per ser presentades a la Sala 6, dotada amb equip d’il·luminació i so i grades amb capacitat per 100 persones.

 

Modalitat B – peces breus (màxim 30 minuts) per ser presentades a la Sala 1que estàdotada únicament d'un equip de so, sense equip d'il·luminació i només amb llum de treball, que tinguin la possibilitat d’adaptar-se a l’espai per garantir la seva correcta recepció per part del públic.

 

 

SELECCIÓ

 

Per al procés de selecció de les obres que es presentaran a la programació es constituirà una comissió, conformada per un mínim de 5 professionals del sector de la dansa, entre els quals hi haurà un(a) únic(a) representant de La Caldera, per tal de garantir la diversitat de punts de vista i la transparència.

 

 

DOCUMENTACIÓ

 

Per a la valoració de les propostes els candidats hauran d’aportar la següent documentació:

 

- Currículum del creador/creadora, col·lectiu o companyia.

- Fitxa artística.

- Text breu o sinopsi de l’obra presentada.

- Dossier complet del projecte.

- Link de vídeo que permeti el visionat íntegre de la proposta presentada.

- Altres links a treballs anteriors i materials relacionats que es considerin oportuns per a la correcta valoració de la proposta.

 

La documentació s’haurà de fer arribar abans de la finalització del termini de presentació a info@lacaldera.info.

 

Per a qualsevol dubte o informació complementària respecte a la convocatòria podeu contactar a través del mateix correu electrònic o trucant al telèfon 93 415 68 51.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 

El termini per lliurar propostes finalitza el diumenge 30 de setembre a les 24h.