suport a la creació - convocatòria de residències 2016Última convocatòria de residències pel 2016: per artistes amb un mínim de 10 anys de trajectòria professional

 

Ens trobem sovint que molts artistes consolidats continuen necessitant suport donat les condicions de treball del sector professional de la dansa al nostre país. Per aquesta raó i ja que tenim encara alguns espais disponibles pel darrer quadrimestre de l'any obrim una convocatòria molt específica per donar recolzament a aquests artistes locals consolidats.

 

És per això que el format d'aquesta crida té un caràcter menys formal, i només demanem que aquells de vosaltres que entreu dins aquests paràmetres i tingueu alguna necessitat per dur a terme alguna producció o pre-producció durant aquest 2016 ens feu arribar un mail amb les vostres necessitats i mirarem de concertar una trobada per parlar-ne en persona, o per skype si sou fora, i veure com ens podem ajudar mútuament a través d'algun tipus d'intercanvi i/o col·laboració.

 

Envia'ns una carta a residencies@lacaldera.info fins el 20 de juliol amb breu presentació i cv si no ens coneixem i les teves necessitats i ens posarem en contacte amb vosaltres a partir del 25 de juliol.

 

Moltes gràcies

La Caldera Les corts

 

 

Convocatòria tancada de residències 2016

 

La Caldera Les Corts obre la convocatòria del programa de residències per al període de gener a desembre 2016.

 

Aquesta primera convocatòria té varies modalitats, fixeu-vos-hi bé, ja que només es pot presentar un únic projecte a una única modalitat.

 

Al mes de juny, hi haurà una segona convocatòria de residències per a projectes en coproducció 2016-17 que acabarem de definir en funció de les assignacions pressupostàries 2016.

 

Un del objectius troncals pel projecte 2016 és començar a articular una programació estable al centre per donar suport especialment als artistes locals i, és per això, que en aquesta ocasió fem èmfasi al suport a peces en estat intermedi o final de producció per a poder-les acompanyar en el seu darrer tram i poder-les presentar al centre dins la programació. 

 

A qui s’adreça la convocatòria: a creadors, col·lectius i investigadors nacionals i internacionals de les arts escèniques de diferents edats i trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic però que considerin el cos  i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. Cal tenir en compte que la caldera no pot assumir costos de viatges, allotjament i dietes dels creadors.

 

Que s’ofereix:

#Les residències seleccionades seran gratuïtes i a canvi es demanarà a l'artista la seva participació activa en el projecte de la Caldera. L'intercanvi es pactarà entre el creador i el centre abans de començar la residència (es detallen algunes propostes d'intercanvi al costat de cada modalitat com a referència, encara que existeix certa flexibilitat)

#Cada projecte es valorarà de forma individual segons els seves necessitats

#Les hores i períodes de residències es pactaran entre els creadors i la caldera segons les necessitats del projecte.

#La  caldera disposa d’una sala amb càmera negra per a poder fer mostres obertes al públic i per a fer residències tècniques simples amb el material tècnic disponible.

 

Comissió de selecció: 

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques (artistes, productors, programadors, etc), alguns dels quals estan vinculats a  la caldera i altres són externs.

 

Una vegada acabat el procés de  selecció es farà pública la comissió.

 

Procés de selecció:

A partir dels materials presentats es realitzarà una primera tria per descartar les propostes  que no encaixin en els objectius de la convocatòria, criteris de selecció i/o requeriments de la modalitat en qüestió. En una segona fase es duran a terme entrevistes individuals amb els candidats/es restants, ja sigui presencialment o via skype, per tal de poder dialogar i aclarir possibles dubtes relacionats amb la proposta. Un cop finalitzades les entrevistes es faran públics els projectes seleccionats per al 2016. 

 

Tots els artistes Residents 2016 tindran les següents avantatges durant tot l’any:

# Descompte del 50 % per participar als laboratoris i cursos programats per la caldera

# Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera la Caldera

# Opció de generar una activitat on l'objectiu sigui apropar el treball de l'artista a un públic no entès, per fomentar la comprensió de la creació contemporània actual a la ciutadania. Aquesta acció pot venir proposada per l’artista, o bé, pel centre

# Informació sobre les activitats generades al centre i altres notícies del sector com convocatòries de possible interès

# Possibilitat d'obertura dels processos de creació al públic

# Possibilitat d’acompanyament artístic per part d’algun dels socis de la caldera a convenir

# Primera sessió gratuïta d’assessorament de gestió i producció

# Primera sessió gratuïta d’assessorament laboral i fiscal 

 

A tots els artistes Residents 2016 se’ls hi demana la seva participació en:

# Espai de trobada: compromís a realitzar sessions obertes als altres artistes en residència al centre on compartir el seu projecte artístic i marc de recerca o interès

# Obertura dels processos de creació  quan sigui convenient i previ acord entre l’artista i la caldera  tant a professionals com a públic general, segons el cas

# Realitzar algunes tasques específiques de suport a l'entitat de forma puntual

# Afegir en la comunicació del projecte realitzat en residència el logotip de la caldera les corts

 

SER ARTISTA RESIDENT DE LA CALDERA IMPLICA UN COMPROMÍS ACTIU EN EL PROJECTE  (EN L’ACCIÓ O EN EL PENSAMENT).

DURANT EL PERÍODE DE RESIDÈNCIA I DURANT L’ANY SENCER L’ARTISTA ES COMPROMETRÀ A SER PART ACTIVA DE LA NOSTRA COMUNITAT ARTÍSTICA.

 

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar en aquesta convocatòria caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat de residències a la que s’aplica.

 

Només es pot presentar un únic projecte a una modalitat.

Des de la caldera no es podran cobrir les despeses de viatges, allotjaments i dietes tot i que  La Caldera farà el possible per facilitar qüestions pràctiques com ara els tràmits per sol·licitar altres ajuts complementaris o ajudar a la recerca d’allotjament a Barcelona, etc.
 

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

 

 

 

Modalitats de residències:

 

                                              Modalitat de Producció

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Peces que es trobin en la seva fase intermitja i/o final de producció

 

1)Projecte

 

2)vídeo assaig

 

3)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1)Espai d'assaig gratuït.

 

2)Possibilitat de residència tècnica de màx.  3 dies

 

3) possibilitat d’acompanyament artístic

 

1)Entrenaments oberts a convenir amb la caldera  i possibilitat de presentació de la producció durant un cap de setmana de tres dies

 

2)i/o altres projectes a pactar entre l'artista i la caldera

4

 

 

                                               Modalitat de creació

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Peces en un estat inicial o intermig de creació

 

1)Projecte

 

2)vídeo assaig (en el seu cas)

 

3)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1) Espai d'assaig

 

2) possibilitat d’acompanyament artístic

 

1)Entrenaments oberts  a convenir amb la caldera i possibilitat   d'obertura dels processos de creació al públic

 

2)i/o altres projectes a pactar entre l'artista i la caldera

4

 

 

                               Modalitat de Producció Familiar/tots els públics

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Peces que es trobin en la seva fase intermitja i/o final de producció

 

1)Projecte

 

2)Vídeo assaig

 

3)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1)Espai d'assaig

 

2)Possibilitat de residència tècnica de màx.  3 dies

 

3) possibilitat d’acompanyament artístic

 

1)Taller familiar i presentació de la producció

 

2)i/o altres projectes a pactar entre l'artista i la caldera

 1

 

 

                                         Projecte artístic amb vessant social

Quin tipus de projectes

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Projecte artístic adreçat a algun tipus de col·lectiu social o vinculats amb el territori

 

1)Projecte 

 

2)Enllaços a altres obres de l'artista/ col·lectiu

 

1)Espai d'assaig

 

 2)Acompanyament de gestió, producció i comunicació  segons necessitats del projecte

 

Participació del projecte en l’Àrea de Territori de la caldera

1

 

 

                                                 Modalitat de recerca

A quin van dirigides

Material a presentar

Què ofereix La Caldera?

Contrapartida artista

Quantes residències s’ofereixen?

 

Creadors o col·lectius que vulguin iniciar un procés de recerca no necessàriament vinculat a la producció d’una obra

 

 

1)Document exposant les línies generals, interessos i objectius de la recerca.

 

2)Tota la informació complementària que es consideri útil per ajudar a situar i clarificar la proposta

 

3)Qualsevol previsió de necessitats pràctiques que es pugui avançar

 

1)Espai d'assaig

 

2)Seguiment especialitzat i diàleg constant per tal d'acompanyar el procés

 

Recopilació del material d’investigació en el format que es consideri més adequat (documentació i recopilació de materials, escriptura, publicació on-line, grups de lectura i discussió, xerrades obertes o d'altres)

3

 

 

 

Documentació a enviar per a les modalitats de producció, creació, producció familiar i projecte social:

# Formulari omplert  Descarrega'l aquí

# Projecte: descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea o proposta, punt de partida i motivació [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Calendari de treball, possible periodització

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim 1/2 pàgina per persona]

# Especificar altres centres, espais, artistes que recolzen la proposta

# Indicar si compta amb alguna coproducció o suport públic

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

 

Documentació a enviar per a la modalitat de recerca:

# Formulari omplert  Descarrega'l aquí

# Document exposant les línies generals, interessos i objectius de la recerca que es pretén dur a terme al llarg de la residència

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Previsió de necessitats que es pugui avançar, ja sigui a nivell tècnic, d'espai o equipament, com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència.

# Especificar altres centres, espais, artistes que recolzen la proposta

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Alguns dels criteris de valoració:

#Interès de la proposta a nivell artístic i conceptual dins el context actual de les arts escèniques contemporànies

#Claredat en l’exposició de la proposta, planificació i coherència del projecte.

#Que la proposta contingui elements innovadors (en la concepció, en el format, en el llenguatge...)

#Vinculació amb altres disciplines artístiques i de pensament 

 

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del 30 d’octubre fins el  dia 24 de novembre del 2015.

El 9 de desembre es publicaran a la web de la caldera i a través de les xarxes socials els artistes preseleccionats. Ens posarem en contacte amb ells per tal de fer una selecció final que es publicarà a partir del dia 17 de desembre 2015. 

 

Serveis inclosos en la residència:

Ús dels espais comuns del centre

Accés a internet via WiFi

Servei de neteja dels espais, dutxes, calefacció

Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

 

Informació de contacte:

La Caldera Les Corts

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info