Iniciativa Sexual Femenina

LA MÀRTIR FELICITA

 

 

Seguint amb la indagació sobre la noció de "cos violent" que ja iniciàrem en la nostra peça Catalina a través de la dansa social que és el pogo, en el present projecte dirigim la nostra atenció al martiri, la seva estetització i la seva sexualització.

 

La màrtir Felicitas part de la nostra presa de contacte amb el Museu dels Sants d'Olot (Girona), on vam poder observar les estàtues-models i el seu sòrdid destí sense glorificació ni estilització. Partint del que nosaltres anomenem "la metodologia del límit" (consistent en identificar les nostres limitacions físiques i morals i en decidir si volem o no sobrepassar-les), ens proposem la construcció d'un cos ,no per sofrent menys polititzat, no per embellit menys desitjós de envilir.

 

Treballarem elements de la cultura popular (música, ball social, roba, maneres de parlar, etc.) que consagren el patiment com a lloc de goig o bellesa. La seva deconstrucció en codis de moviment serà el nostre punt de partida.

 

Iniciativa Sexual Femenina (Élise Moreau, Cristina Morales i Elisa Keisanen) és un col·lectiu de dansa contemporània amb una vocació feminista, llibertària i anti-academicista. La seva primera peça, Caterina (2019) explora el plaer sexual, la seva repressió i les seves conseqüències tant en l'escena com en la vida. En 2019, també, van celebrar amb Ànec - merenga per espèculs vaginals, els 100 anys de l'aparició de la revista anarcofeminista Dones lliures. En l'actualitat, les artistes dinamitzen gàbia lliure, un taller d'expressió artística en context escolar.

 

WEB

 

Foto:  Laura Rubiot  

Pintura: Sebastiano del Piombo, El martirio de Santa Águeda