10 - 15 jul 2017

Taller de veure el que ja hi ha o com prende decisions en el treball de crear

Sofía Asencio > Taller de ver lo que ya hay o cómo tomar decisiones en el trabajo de crear

La meva proposta en aquest laboratori és estudiar i practicar com prendre decisions en el treball de crear.

Practicarem el fer en funció d'allò que observem i decidir què aportar si és necessari per a l'acció que s'està duent a terme.

Personalment no estic interessada a fer coreografies, en les quals es genera per una acumulació o enllaçament de moviments més o menys interessant. El que em proposo és fer un treball previ, anterior a la coreografia, on la finalitat és trobar l'eix axial (ja sigui formal, psíquic, emocional, ideològic o pictòric… etc.), per a una vegada trobat, solament seguir el fil de la seva pròpia direcció.

Seria veure el que ja hi ha.

M'agrada aquesta frase que diu “en tota observació hi ha participació”, quan observo un capvespre estic participant d'això, ho estic obrant també. Aquesta actitud de complaença no és gens senzilla, necessita d'una pràctica ja que la nostra ment sembla estar feta per emplenar tot forat buit de sentit. Així, ens detindrem en l'obvi.

Observar què hi ha, no què vol dir allò que hi ha.

Una vegada pacificada la mirada posarem l'atenció en l'escolta; la mirada enfoca i situa el centre, l'oïda ens situa en la perifèria.

Al centre hi ha una major quantitat d'energia acumulada, en la perifèria – mirada des del centre, clar – els límits o fronteres són més fràgils.

Habitarem aquestes dues intensitats prestant especial atenció als territoris que sobreviuen fora del control de la nostra observació.

Finalment, si ens dóna temps, practicarem el que jo anomeno “fer la casa des de dins”, la pràctica sense consciència que hi ha un observador extern, o que el observador també està dins.

SOFÍA ASENCIO. Coreògrafa, Intèrpret i creadora, ha treballat com a ballarina durant 10 anys amb diferents companyies (Lanónima Imperial, Mudances, Vicente Saez, Cia ACTA y General Elèctrica) amb les que ha realitzat gires arreu del mon.

Des de l’any 2002 codirigeix juntament amb Tomas Aragay la Societat Doctor Alonso, on és alhora dramaturga, coreògrafa e interpret. En aquest projecte ha col·laborat en la creació dels espectacles “sobre la bellesa”, “Shopping bread”, “Santa Sofía, el solo d’una ignorant”, “Sobre la mort”, El traspiés de Luisa”, “Volumen II”, “Ramón 2108”, “Àcid Folclòric”, “Club Fernando Pessoa”, “La naturaleza y su temblor”, “Introducción a la introducción”, “El desenterrador”, “Y los huesos hablaron” i “Anarchy” . En els darrers anys ha realitzat també les seves pròpies creacions estrenades entre d’altres al Teatre Nacional de Catalunya i ha col.laborat amb d’altres artistes i coreògrafs.

Entre els anys 2004 i 2011 va dirigir juntament amb l’Ernesto Collado i en Tomàs Aragay el festival site specific MAPA.

Més sobre Sofía Asencio a La Caldera

03 > 07 juliol