Leticia Skrycky 

LETICIA SKRYCKY (Uruguai) és dissenyadora i creadora escènica. Investiga pràctiques de co-creació i relació entre humans, no-humans, disciplines i llenguatges en l'escena. Interessada en la col·laboració realitza: PARDO (2015) i ENTRE (2017) amb Santiago Turenne i Vera Garat; HORMIGONERA (2017) amb Santiago Rodríguez, Joan Manuel Ruétalo, Erika del Pi i Fabrizio Rossi; PROYECTO TÁCTIL (2018-2019) juntament Alina Folini i Luciana Chieregati. Treballa com a dissenyadora i directora tècnica amb João Fiadeiro,  Perro Rabioso / Tamara Cubas, i en la coordinació del festival internacional FIDCU (Ui). Actualment viu a Madrid i es troba realitzant el Màster en Pràctica Escènica i Cultura Visual coordinat per ARTEA, al Museu Nacional Reina Sofia.

 

2018
Residència de creació
Residència tècnica

PROYECTO TÁCTIL

Aquestes són algunes qüestions en què estem ficades en col·lectiu:

És possible performear la tactilitat? Què camps de desig permet, el fet de portar a la superfície afectes tàctils? Llavors, com tornar compartible aquesta experiència individual i construir una intimitat en comú? I quines són les dimensions possibles que s'obren en els materials i des dels materials, en comunicació amb l'observador?

A través d'una metodologia que s'enfoca en el fer / conèixer generem materials amb els quals activem aquest procés de creació d'una peça escènica coreogràfica. Mobilitzem inquietuds a "materialitzacions" i co-habitem allà dialogant amb les "coses" que cada materialització proposa. Aquestes relacions ens informen, ens interpel·len en nous possibles i ens demanen la tasca de re-formular mecanismes en direcció a aquests afectes.

Projecte TÀCTIL és un projecte en desenvolupament d'investigació i creació en arts vives, que es manifesta en diferents formats. Sorgeix a partir de la trobada entre les dues creadores Alina Ruiz Folini i Leticia Skrycky, i de la invitació que fan a Luciana Chieregati, formant així un equip de tres dones que comparteixen qüestions en relació a maneres d'operar en el món des d'una perspectiva feminista. El projecte es desenvolupa en residència durant 2018 a Leal Lav / Teatre Leal (Tenerife), La Caldera (Barcelona), NAU (Santiago de Xile), Centro de Danza Canal / Residencia Intermitentes (Madrid) i Azala (País Basc).

A la nostra residència a La Caldera, posarem el focus en la residència tècnica, la qual cosa significa posar en relació materials de moviment, mecanismes i imatges, amb la construcció d'un espai concret on treballar a partir dels recursos de llum i so que proveeix La Caldera.

https://proyectotactil.tumblr.com/