Santiago Ribelles

Santiago Ribelles (1977). Llicenciat en Art Dramàtic per l'ESAD (Valencia). Cursa estudis de dansa entre València i Brussel·les i a la EDDC (Arnhem, Holanda). Cursa també el Màster de Producció Artística de Belles Arts a la Politècnica de València. Ha compaginat els seus treballs de creació de dansa amb col·laboracions amb altres companyies. Forma part del col·lectiu d'artistes escènics i performatius Cabra (principalment residents en Brussel·les però de diferents procedències) i actualment desenvolupa treballs entre dansa i accions performatives (com Les accions del ballarí segut), i eventualment escriu sobre dansa i arts escèniques a un blog propi.

2017
Residència de creació

Exhausting hug

La proposta proposa un joc amb els límits que el concepte d'abraçada té i per extensió, de tot el que de sensitiu té el fet de tocar. Esgotar la idea de l'abraçada i del tocar, explorar els seus límits de sentit, com potències de possibilitat de nous significats. Durant el període de residència a La Caldera proposem depurar els jocs que es poden generar de la dinàmica de l'abraçada en relació al temps i a l'espai, així com plantejar altres jocs tàctils amb objectes i materials com paret, terra i la pròpia roba.