Teatro Ensalle

TEATRE ENSALLE és un espai de programació, investigació i formació d'arts escèniques contemporànies. Compta amb una companyia pròpia, també anomenada Teatro Ensalle, companyies residents com Provisional Dansa, Pisando Ovos, Cel RasO i Anómico Teatro i l'Associació d'Amics de Teatro Ensalle.

2021
Residències en xarxa

El Dispositivo

Quart capítol del Dispositivo, sèrie de trobades entre els creadors Sergi Fäustino, Antoine Forgeron, Pedro Fresneda, Raquel Hernández, Artús Rey i Terrorisme d'autor.

Setmanes intenses de residència per reflexionar, debatre, compartir materials, estats, processos... de manera que comença a prendre forma una proposta presentada a públic el darrer cap de setmana “en l'estat en què es trobe”.

El Dispositivo és un procés en continuïtat, no episodis aïllats més o menys relacionats entre si, sinó el desenvolupament d'accions i idees que evolucionen, es repeteixen, condueixen a noves accions i idees, a un canvi al punt de vista, a l'estat, en la qualitat, al cos.

Qualsevol tema, preocupació, interès, joc, broma, record, anhel, por, desig, cada nàusea, també... es posa sobre la taula (o sobre l'escenari) i ja sigui de manera individual o col·lectiva se succeeixen accions i paraules sense autoria.

Difuminat l'ego, desapareix el producte, la presentació d'un “jo” davant del públic. No hi ha conclusions, no cal definir res, no hi ha resultats, ni producte, ni peça.

Cosa que creix i es mou, sense ànim d'avançar, ni tan sols de mantenir-se a la superfície.

Un altre factor que fa créixer o deforma cada dispositiu és el lloc de residència, el seu espai, el personal, la ciutat o el clima, distorsionant amb la seva influència cada trobada.

Dispositiu 1: Teatre Ensalle (17-31/01/21), Vigo (procés no mostrat a públic a causa de restriccions causades per l'epidèmia del COVID-19)

Dispositiu 2: La Caldera (21-27/06/21) (residència) i Antic Teatre (28-04/06-07/21) (residència i mostra del procés), Barcelona.

Dispositiu 3: Tatro Ensalle (01-08/08/21), Vigo

Dispositiu 4: Réplika Teatro (18-26/09/21), Madrid

Un paio* va dir una vegada una cosa així com "les revolucions són la locomotora de la història". Anys més tard, un altre tipus**, va dir "potser sigui tot al contrari, potser les revolucions són un intent dels passatgers d´aquest tren d´activar el fre d´emergència".

*Karl Marx
**Walter Benjamin