Victoria Uranga

Victòria Uranga és periodista activa en la justícia ambiental i de gènere, va dirigir la càtedra UNESCO, Comunicació i mitjans per a la participació ciutadana. És membre actiu de diferents associacions que treballen en la protecció de la natura no humana, les muntanyes, les glaceres, i els drets de l'aigua per a consum humà a Xile.

Victoria Uranga a La Caldera