Biblioteca sensible

La Caldera recopila i posa a disposició de les creadores una sèrie de llibres i publicacions al voltant del fet artístic vinculat al cos, al moviment, a la dansa i a tota altra disciplina artística o àrea de coneixement que pugui ser d'interès en la seva recerca. Aquests materials són accessibles per a residents, artistes associats i a tota persona que tingui una investigació oberta vinculada a la creació o amb relació als sabers del cos.