Corpografies

Corpografies és una línia de programació de La Caldera centrada en les escriptures corporals i narratives de la presència. Treballs de creadors que investiguen la capacitat del cos i el moviment per articular un discurs sensible, on el cos és text i el pensament és acció. I que cada vegada més, es connecta amb altres contextos i projectes que es couen a La Caldera.