Festival Sâlmon'22

Sentim aquesta desena edició del festival Sâlmon com una membrana connectora i metamòrfica que ens posa en relació amb el present dels artistes convidats, les comunitats, els contextos i amb els espais de creació d’arts vives de la ciutat que donen suport al Festival.

Com a conseqüència de la força centrípeta que ens va portar a conviure dins d’un plató de televisió experimental durant cinc dies al Sâlmon del 2021, aquest any l’energia centrífuga expandeix aquesta membrana elàstica per diversos espais de la ciutat de Barcelona. Amb la intenció de fer palès que les arts performatives poden veure la llum en contextos molt variables, aquest Sâlmon 2022 habita el Santa Mònica, el CCCB, La Caldera i el Mercat de les Flors i estableix amb cada un d’aquests espais una relació particular.

Aquest any volem generar particularment un desplaçament de l’educació per enfocar-nos en l’aprenentatge com a procés continu i obert que involucra subjectivitats col·lectives. Hem convidat una sèrie de creadorxs que posen en moviment aquestes qüestions a través de diversitat de formes i relats.

Aquesta membrana metamòrfica es podria dir Salmonstein perquè al llarg de la seva vida ha estat composta de carns d’espècies i interespècies variables, amb un assemblatge força divers. Durant aquest cicle 21-22, podria ser Salmonator perquè a base de resistir s'ha convertit en una membrana cíborg que amb persistència malèvola celebra la seva desena edició.