La Cora

El cor popular de La Caldera és un espai setmanal de veu entesa com a part indissociable del cos, obert a totes les persones que tinguin interés. 

Des del format d’agrupació coral a dins del marc del centre de creació de dansa La Caldera, La Cora representa un espai pel treball, formació i desenvolupament de la veu com a part indissociable de l’acció corporal. Des d’un context d’escolta pròpia i en comunitat que proporciona la interpretació coral, el principal objectiu d’aquest projecte és ajuntar-nos per cantar repertori típic del format, independentment de la formació vocal, musical o de moviment, i posar-la en relació amb el cos i amb l’escena. Es proposa principalment com un espai setmanal d’acollida a qualsevol persona interessada en la veu com a eina artística, eina per a la desconnexió o per a la canalització, així com un espai de confluència entre persones provinents de contextos múltiples i diversos, del barri de Les Corts i del més enllà. Un projecte joiós per fer comunitat a través del cant.