Poro estratosfèrica

Una nova publicació que penetra dins del nucli dels processos de creació i dels diàlegs entre les artistes, per emetre les reflexions i els sabers del cos que se’n generen, més enllà de les quatre parets de La Caldera.
 
Una publicació amb cos de paper que fuig de la saturació i el caràcter efímer de les xarxes socials i crea un espai flexible i variable que permet relacionar-se amb les coses físicament, amb una altra temporalitat i una altra mirada.

Una publicació en procés, que recull els rastres del que està passant, amb publicacions de diversos formats que s’aniran compilant per a finals d’any tenir una publicació que s’haurà anat generant en temps real.
 
Una pràctica editorial sorgida de la necessitat de comunicar una Caldera que aquest 2022 esdevé BRUTAL, posant al centre els contextos de trobada entre artistes per a compartir pràctiques, friccions, contaminacions... des d’on emergeixen les activitats de la caldera. Una xarxa de continguts que s'han anat tramant i desplegant orgànicament durant l’any, i de la mateixa manera, s’han anat comunicant sobre la marxa, en diferents entregues poro estratosfèriques.