Referents

Referents és la línia de programació de La Caldera que es proposa com un espai de trobada entre les artistes residents i artistes de referència, de llarga trajectòria i amb una feina consolidada, que d'alguna manera estan vinculats o poder ser referencials per als treballs seleccionats en residència.

A partir de les converses i desitjos de les artistes residents, es proposa un espai de trobada i treball conjunt, que inclou presentacions d’alguna de les seves peces, ja sigui de treballs recents o peces anteriors, en un exercici de memòria, reposició, recuperació i reconeixement.

Referents són propostes intercalades amb el programa de Càpsules de creació en cru que en alguns casos inclouen períodes de residència, laboratoris públics, entrevistes; i en tots els casos un temps de trobada i acompanyament amb les artistes residents.

Aquest 2024 estaran treballant i presentant dins d'aquest context: André Uerba, Vera Mantero, Alina R. Folini, Janet Novás i Mónica Valenciano.