2022

Ràdio Brutal

Entrevista

Radio Brutal és una sèrie de programes de radio en els que Sergi Fäustino conversa individualment amb les participants del Brutal d’aquest any. Per a qui no ho sàpiga, el Brutal és una trobada de diferents artistes que habiten la Caldera durant el 2022, en la que sorgeixen vincles i espais de fricció fruit de compartir les seves pràctiques. La radio busca crear un espai i un temps per a poder conèixer a cada una de les participants i per a poder parlar amb tranquil·litat sobre tot allò que les té ocupades.

SERGI FÄUSTINO és un dels creadors imprescindibles de l’escena contemporània nacional des de l’estrena de 'Nutritivo' a 2002. La seva investigació sobre el cos, com a continent i reflex de la història personal, travessa de manera continuada el seu treball dels últims 12 anys amb una profunditat, compromís i coherència difícils de trobar al panorama actual i per això mateix, extremadament valuoses. El Sergi ha passat per moltes etapes com a creador, ha presentat la seva feina a "Radicals Lliure", a les programacions i projectes de La Porta Barcelona, al festival "Citemor" de Portugal, o al festival 'El lugar sin límites' del CDN. Com a creador ha anat evolucionant, aprofundint i clarificant les seves línies d’interès fins a arribar a una depuració que va molt més enllà de la forma o de l’estil, un posicionament ètic com a creador.

Més sobre Sergi Fäustino a La Caldera