Que és La Caldera

La Caldera és un centre de creació de dansa que acompanya i visibilitza el treball d’artistes que consideren el cos com a matèria, eina i pregunta central de la seva recerca.

Genera contextos per a compartir pràctiques artístiques que experimenten als marges, donant espai a coses incertes, invisibles i amb altres temporalitats diferents de les normatives.

Amb voluntat de transmissió dels sabers del cos que emergeixen d’aquestes experiències i del treball processual dels artistes, recull els rastres i els fa accessibles a través de publicacions.

Fora dels contextos professionals, posa en marxa programes familiars, educatius i vinculats al barri on la dansa convida a pensar des del cos les relacions amb els altres i amb el món.

La Caldera és un organisme viu, fet de la gent que la transita. Un cos de 25 anys en moviment, obert i disponible, amb una gestió sensible de l’espai que possibilita les diferents formes d’atenció perquè allò que ha de passar, passi.