Residències 2021

Resolució

La comissió formada per Núria Gómez, Álvaro de la Peña, Sergi Fäustino, Anna Fontanet, Diana Gadish i Oscar Dasí han seleccionat les següents propostes per al programa de residències del 2021:

Residències de creació:

AMARANTA VELARDE - Desbordes

FLAVIA BARBOSA PINHEIRO - The unborn Abiku

FRAN MARTÍNEZ - Humedales

JÚLIA RÚBIES - Abocant Retrats Emergents

LOS DETECTIVES - Concrete Matter

LUCÍA MAROTE - El ojo del huracán

MARIA CASARES I PILAR CAÑAS - Fracasito o El dinero es bonito

NINA BOTKAY - Delir

RAQUEL KLEIN I RAQUEL GUALTERO -  La rebelión de las aburridas

VICTOR COLMENERO - Burn your garden

Residències tècniques:

BRUNO BRANDOLINO I BIBI DÓRIA - La Burla

JOÃO LIMA - Cavalo do Cão

Volem agrair a tots/es la vostra participació a la convocatòria. Ha estat una tasca difícil per a la comissió ja que vam rebre moltes propostes i molt variades.

Convocatòria

La Caldera obre la convocatòria del programa de residències per al període de gener a desembre 2021.

Aquest any la convocatòria té dues modalitats: residència de creació i residència tècnica.

Es preveu acollir un total de 12 projectes: 10 residències de creació i 2 residències tècniques 

Adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

 

Modalitats:

Residències de creació

Destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context especialitzat que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.

Et podem oferim:

 • Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.

La Caldera disposa de tres sales amb dimensions, configuracions, equipaments i possibilitats diferents que defineixen el tipus de treball que poden acollir. T’aconsellem que visitis els següents links per adequar la teva proposta a les seves característiques:

 • Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
 • Aportació econòmica per cobrir les despeses mínimes que es generin en el període de residència a La Caldera. Entre 400€ i 900€ depenent de les necessitats i característiques de cada projecte.
 • Possibilitat d’acompanyament i seguiment artístic durant el procés de treball en diàleg amb l'equip de La Caldera.
 • Oportunitat de generar contextos adequats per a compartir els procés de creació i obrir-lo a mirades externes amb diferents nivells d’exposició en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
 • Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a la programació de les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
 • Accés a internet via WiFi
 • Accés als espais comuns del centre
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Documentació a enviar per a la modalitat de creació:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta: punt de partida o motivació, línies generals, metodologia, interessos i objectius del treball  que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la proposta presentada, en el cas que ja s’estigui treballant. 

# Informació complementària: materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Calendari de treball, possible periodització

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

Residències tècniques

La Caldera disposa d’una sala amb càmera negra i equipament tècnic per poder treballar la posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 100 persones, idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera fase d’elaboració o que per a la naturalesa de la recerca necessitin d'una espai amb dotació tècnica.

Oferim

 • Cessió de la sala per un període màxim de 5 dies, de manera continuada per facilitar la implementació de la proposta en el cas dels projectes que estiguin a la seva fase final. I en el cas de processos de recerca amb necessitat de dotació tècnica s'oferirà un màxim de 10 dies. El calendari i període es concretarà amb els creadors segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
 • Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.
 • Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.
 • En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el suport tècnic i es pactaran prèviament les condicions.
 • Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
 • Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
 • Accés a internet via WiFi
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Documentació a enviar per a la modalitat de residència tècnica:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció o dossier de la proposta que es vol treballar 

#Previsió de necessitats d'espai, equipament tècnic i personal que es puguin avançar, així com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència.

# Imatges o fragments de vídeo de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic, de producció i tècnic amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Selecció de projectes

Criteris de valoració:

El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. A continuació apuntem altres criteris o interessos, amb caràcter orientatiu, que coincideixen amb les línies de treball que desenvolupa actualment La Caldera.

>Claredat en l’exposició de la proposta, metodologia, planificació i coherència del projecte.

>Noves visions i maneres d'abordar la creació, obertes al risc i l'experimentació amb llenguatges, metodologies i formats.

>Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.

>Predisposició i interès en establir un diàleg amb el centre per definir possibles mecanismes per recollir i compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos de creació.

>Ens interessa especialment atendre i impulsar la jove creació.

>Vinculació amb altres disciplines artístiques i àmbits de coneixement.

>Projectes susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació amb connexió amb els interessos artístics de la proposta.

Comissió de selecció:

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques de vàries disciplines i perfils, externs i vinculats a  La Caldera. Una vegada acabat el procés de  selecció es farà pública la comissió.

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat.

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 13 d'octubre fins el dilluns 2 de novembre del 2020 a les 23.59h.

Informació de contacte:

La Caldera 

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info