Residències 2023

Resolució

La comissió formada per Carolina Campos, Jordi Cortés, Carmelo Fernández, Anna Giribet, Sònia Gómez i Oscar Dasí, han seleccionat les següents propostes per al programa de residències del 2023:

 

Residències de creació:

Adaline Anobile MOUNTAINS GROW UNNOTICED

Bea Fernández i Carmelo Salazar TENGO UN PROBLEMA CONTEMPORÁNEO

Blanca Tolsá PARAFONÍAS (títol provisional)

Bruno Brandolino MELODRAMA

Claudia Pagès Rabal SIN TÍTULO

Élise Moreau MENTIRAS, OASIS Y OTRAS ALEGRÍAS

Georgia Vardarou THE MOMENT SHE HOVERS OVER THE OCEAN

Guillem Mont de Palol DANZAS ROMÁNTICAS (títol provisional)

Hodworks THE WAYS TO CHOOSE

Josefa Pereira CAMPO FUERZA LLAMA

Laila Tafur JONDO CASERO. BAILES DE IDA Y VUELTA

Companyia perro degolla EL SOMRIURE DE SÍSIF (títol provisional)

Márcia Lança CAVALA

Rosa Muñoz i Mònica Muntaner COPLAS I HAIKUS DE MARES I AMORS

Verónica Navas Ramírez DE LEJOS

Víctor Pérez Armero REL I GRAPA

 

Residències tècniques:

Park Keito ROKATEI

Rosa Romero SOY UN BAILE

Convocatòria

La Caldera obre la convocatòria del programa de residències per al període de gener a desembre del 2023.

Aquest any la convocatòria té dues modalitats: residència de creació i residència tècnica.

Es preveu acollir un total de 12 projectes: 10 residències de creació i 2 residències tècniques.

Adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

Modalitats:

Residències de creació

Destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context especialitzat que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.

Et podem oferim:

 • Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.

La Caldera disposa de tres sales amb dimensions, configuracions, equipaments i possibilitats diferents que defineixen el tipus de treball que poden acollir. T’aconsellem que visitis aquest link per adequar la teva proposta a les seves característiques:

 • Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
 • Aportació econòmica per cobrir les despeses mínimes que es generin en el període de residència a La Caldera. Entre 400€ i 900€ depenent de les necessitats i característiques de cada projecte.
 • Possibilitat d’acompanyament i seguiment artístic durant el procés de treball en diàleg amb l'equip de La Caldera.
 • Oportunitat de generar contextos adequats per a compartir els procés de creació i obrir-lo a mirades externes amb diferents nivells d’exposició en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
 • Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a la programació de les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
 • Accés a internet via WiFi
 • Accés als espais comuns del centre
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Documentació a enviar per a la modalitat de creació:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta: punt de partida o motivació, línies generals, metodologia, interessos i objectius del treball  que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la proposta presentada, en el cas que ja s’estigui treballant. 

# Informació complementària: materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Calendari de treball, possible periodització

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

Residències tècniques

La Caldera disposa d’una sala amb càmera negra i equipament tècnic per poder treballar la posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 100 persones, idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera fase d’elaboració o que per a la naturalesa de la recerca necessitin d'una espai amb dotació tècnica.

Oferim

 • Cessió de la sala per un període màxim de 5 dies, de manera continuada per facilitar la implementació de la proposta en el cas dels projectes que estiguin a la seva fase final. I en el cas de processos de recerca amb necessitat de dotació tècnica s'oferirà un màxim de 10 dies. El calendari i període es concretarà amb els creadors segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
 • Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.
 • Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.
 • En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el suport tècnic i es pactaran prèviament les condicions.
 • Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals (dins de la Comunitat Europea) i possibilitat d’allotjament.
 • Inscripció gratuïta a Sporá Prógrama i a les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola
 • Accés a internet via WiFi
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Documentació a enviar per a la modalitat de residència tècnica:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció o dossier de la proposta que es vol treballar 

#Previsió de necessitats d'espai, equipament tècnic i personal que es puguin avançar, així com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència.

# Imatges o fragments de vídeo de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic, de producció i tècnic amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]

# Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.

# Foto retrat de l’artista sol·licitant 

Selecció de projectes

Criteris de valoració:

El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. A continuació apuntem altres criteris o interessos, amb caràcter orientatiu, que coincideixen amb les línies de treball que desenvolupa actualment La Caldera.

>Claredat en l’exposició de la proposta, metodologia, planificació i coherència del projecte.

>Noves visions i maneres d'abordar la creació, obertes al risc i l'experimentació amb llenguatges, metodologies i formats.

>Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.

>Predisposició i interès en establir un diàleg amb el centre per definir possibles mecanismes per recollir i compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos de creació.

>Ens interessa especialment atendre i impulsar la jove creació.

>Vinculació amb altres disciplines artístiques i àmbits de coneixement.

>Projectes susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació amb connexió amb els interessos artístics de la proposta.

Comissió de selecció:

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques de vàries disciplines i perfils, externs i vinculats a  La Caldera. Una vegada acabat el procés de  selecció es farà pública la comissió.

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat.

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dimarts 13 de setembre fins el diumenge 16 d’octubre del 2022 a les 23.59h.

Informació de contacte:

La Caldera 

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info