Convocatòria

La Caldera obre la convocatòria ordinaria del programa de residències per al període de gener a desembre del 2025.

Aquest any la convocatòria té dues modalitats: residència de creació i residència tècnica.

Es preveu acollir un total de 12 projectes: 10 residències de creació i 2 residències tècniques.

Adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, que considerin el cos, la dansa i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte. La seva procedència pot ser local, nacional i internacional.

 

La convocatòria de residències per a l'any 2025 té un pressupost de 30.000 € destinats directament al pagament a les artistes i companyies (a més del pressupost destinat a despeses de producció cobertes per La Caldera) en concepte de:

 • Honoraris pel desenvolupament de la residència” per a la Modalitat de Creació, repartit entre els projectes seleccionats en funció de l'equip artístic, la temporalitat, la durada i les despeses de producció associades (amb un mínim de 1.500 € per projecte).
 • I de “Dietes” per a la Modalitat Tècnica (que també cobreix les despeses associades al personal tècnic pel muntatge, acompanyament, desmuntatge).

La Caldera  cobrirá igualmente les despeses de viatges nacionals i internacionals (fins a un màxim a negociar), així com les opcions d'allotjament.

La Caldera es un projecte sensible a la conciliació entre els temps de cura i els temps de treball, i ofereixe la flexibilitat i les condicions necessàries per acollir artistes maternants i en processos de cura d’altres persones dependents.

Tanmateix, La Caldera treballa en l'elaboració de protocols interns d'atenció davant de possibles situacions d'incomoditat, abús o violència en el desenvolupament dels processos de convivència i de treball al centre.

La Caldera ha realitzat una sessió informativa online de les dues convocatòries el divendres 17 de maig de 2024 a les 12.00h 

Enllaç a la gravació de la sessió: https://youtu.be/LM6yqe7NBQM

 

Podeu consultar els projectes seleccionats en convocatòries anteriors aquí.

 

Modalitats

Residències de creació

Destinades a acollir projectes (10) en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context especialitzat que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.

Et podem oferim:

 • Aportació econòmica en concepte de honoraris (mínim 1.500,00€ bruts i resta en funció de l'equip artístic, la temporalitat, la durada i les despeses de producció associades).
 • Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.
 • La Caldera disposa de tres sales amb dimensions, configuracions, equipaments i possibilitats diferents que defineixen el tipus de treball que poden acollir. T’aconsellem que visitis aquest link per adequar la teva proposta a les seves característiques:
 • Despeses de viatges nacionals i internacionals i opcions d’allotjament.
 • Possibilitat d’acompanyament i seguiment artístic durant el procés de treball en diàleg amb l'equip de La Caldera.
 • Oportunitat de generar contextos adequats per a compartir els procés de creació i obrir-lo a mirades externes amb diferents nivells d’exposició en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
 • Inscripció gratuïta a la programació de les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera.
 • Participació als dispositius i projectes de mobilitat i internacionalització activats des de La Caldera.
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola.
 • Accés a internet via WiFi.
 • Accés als espais comuns del centre.
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre.

Documentació a enviar per a la modalitat de creació:

Formulari omplert. Omple'l aquí.

 • Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta: punt de partida o motivació, línies generals, metodologia, interessos i objectius del treball  que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]
 • Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la proposta presentada, en el cas que ja s’estigui treballant.
 • Informació complementària: materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...
 • Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]
 • Calendari de treball, possible periodització
 • Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.
 • Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Residències tècniques

La Caldera disposa d’una sala amb càmera negra i equipament tècnic per poder treballar la posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 100 persones, idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera fase d’elaboració o que per a la naturalesa de la recerca necessitin d'una espai amb dotació tècnica.

Oferim

 • Dietes i manutenció setmana de treball tècnic (a calcular en funció de l'equip artístic)
 • Cessió de la sala per un període màxim de 5 dies continuats (treball tècnic) i d'una setmana prèvia d'estudi i treball a sala (sense servei técnic) per facilitar la implementació de la proposta en el cas dels projectes que estiguin a la seva fase final.
 • El calendari i període es concretarà amb els creadors segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.
 • Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.
 • Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.
 • En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el suport tècnic i es pactaran prèviament les condicions.
 • Es cobriran les despeses de viatges nacionals i internacionals i possibilitat d’allotjament.
 • Possibilitat d’acompanyament i seguiment artístic durant el procés de treball en diàleg amb l'equip de La Caldera.
 • Oportunitat de generar contextos adequats per a compartir els procés de creació i obrir-lo a mirades externes amb diferents nivells d’exposició en el marc de les Càpsules de Creació en Cru.
 • Inscripció gratuïta a la programació de les activitats de La Caldera.
 • Opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera.
 • Participació als dispositius i projectes de mobilitat i internacionalització activats des de La Caldera.
 • Una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola.
 • Accés a internet via WiFi.
 • Accés als espais comuns del centre.
 • Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre.

Documentació a enviar per a la modalitat de residència tècnica:

Formulari omplert. Omple'l aquí.

 • Descripció o dossier de la proposta que es vol treballar
 • Previsió de necessitats d'espai, equipament tècnic i personal que es puguin avançar, així com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència.
 • Imatges o fragments de vídeo de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.
 • Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...
 • Equip artístic, de producció i tècnic amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim mitja pàgina per persona]
 • Especificar si la proposta està recolzada per altres centres o espais i si compta amb alguna coproducció o suport públic.
 • Foto retrat de l’artista sol·licitant

 

Selecció de projectes

Criteris de valoració:

El criteri principal serà la qualitat de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. A continuació apuntem altres criteris o interessos, amb caràcter orientatiu, que coincideixen amb les línies de treball que desenvolupa actualment La Caldera.

 • Claredat en l’exposició de la proposta, metodologia, planificació i coherència del projecte.
 • Noves visions i maneres d'abordar la creació, obertes al risc i l'experimentació amb llenguatges, metodologies i formats.
 • Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.
 • Predisposició i interès en establir un diàleg amb el centre per definir possibles mecanismes per recollir i compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos de creació.
 • Ens interessa especialment atendre i impulsar la jove creació, així com sostenir el treball d'artistes sèniors i de donar cabuda a pràctiques dissidents a l'àmbit de la dansa ia les pràctiques contemporànies de cos i moviment.
 • Vinculació amb altres disciplines artístiques i àmbits de coneixement.
 • Projectes susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació amb connexió amb els interessos artístics de la proposta.

Comissió de selecció

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques de vàries disciplines i perfils, externs i vinculats a  La Caldera. Una vegada acabat el procés de  selecció es farà pública la comissió.

 

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat.

Per a qualsevol consulta escriure a residencies@lacaldera.info

 

Període de recepció de projectes i resolucions:

El termini per a la recepció dels projectes va del dilluns 6 de maig fins el diumenge 2 de juny del 2024 a les 23.59h.

La resolució daquesta convocatòria es publicarà el dimecres 31 de juliol de 2024.

 

Informació de contacte

La Caldera

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info