18 set 2023

Ennegrecer un libro, editar un cuerpo

Aquest és un taller teòric-pràctic que se centra en la noció del llibre com a cos. A partir d'exemples basats en l'experiència editorial de Gabriela Halac (Edicions Documenta, Argentina) i Lluc Mayol (València) proposem explorar aquesta idea amb publicacions que invoquen la reflexió, l'acció, el joc i la performance i s'allunyen de l'enfocament tradicional de la "indústria editorial" que els concep com a objectes inerts. Ens endinsarem en una experiència pràctica amb una edició experimental exprés realitzada col·lectivament. Aquesta activitat ens permetrà posar en pràctica els conceptes i els enfocaments discutits, fomentant un treball de laboratori per a l'exploració i els assajos a la pràctica editorial.

Desplaçant-nos dels conceptes i processos editorials tradicionals, ens plantegem la pregunta: què defineix un llibre contemporani? Reflexionarem sobre les pràctiques editorials des de perspectives crítiques. Considerarem la improvisació en la impressió, la construcció d'una edició com una escena editada, les possibilitats de publicació d'un cos des d'una posició molt propera a la idea d'Ulisses Carrión, que concebia el llibre com a organisme viu.

GABRIELA HALAC és artista, escriptora i editora. Creadora del segell editorial Ediciones Documenta. El seu treball se situa en el camp de la lectura-escriptura com a materialitat, performance i instal·lació. Reflexiona sobre els dispositius editorials com màquines memòria i fàbriques convencions amb les quals dialoga per generar desplaçaments i preguntes sobre la cultura impresa i assaja a cada publicació possibles fissures del sistema. Autora de “La biblioteca Roja”, “Pàgines en negre”, “Visites a La Perla”, “El llibre esgotat”, entre d'altres.

Més sobre GABRIELA HALAC a La Caldera

LLUC MAYOL PALOUZIÉ és artista, educador i editor amb una extensa experiència en el desenvolupament de projectes tant des d'iniciatives independents com des de múltiples programes i institucions públiques a diferents països. Actualment forma part activa del col·lectiu Massa Salvatge (València) i La Fanzinoteca (Barcelona). El seu treball transita sempre allò polític, allò pedagògic i allò artístic confluint habitualment en formats diversos d'edició que aborda sempre des de plantejaments experimentals. És llicenciat en Belles Arts i té un màster oficial en Arts Visuals i Educació (UB). És docent al Grau d'Arts de la UOC i col·laborador habitual de programes formatius de diversa índole.

Més sobre LLUC MAYOL PALOUZIÉ a La Caldera

Dilluns 18 de setembre, a les 18h

Inscripció gratuïta amb reserva prèvia necessària

Durada: 3 hores