Ona
Bros

ONA BROS. Artista visual, investigadora i criant. Ona Bros investiga a partir del que ha experimentat i des de la seva relacionalitat, amb una pràctica situada, un habitar queer i una sensibilitat transfeminista. Cossos i imatges són els eixos del seu treball, que interroga políticament com a catalitzadors de complexos semiòtic-tècnic-materials. A partir de la seva experiència gestacional, investiga els discursos al voltant de la genètica en els contextos dels biomercats reproductius per proposar altres imaginaris que ampliïn els possibles en la reproducció de la vida, els vincles de parentiu i les pràctiques del maternar. Treballa amb fotografia, vídeo, escriptura i les arts en viu. Ha estat involucrada en múltiples projectes col·lectius i és cofundadora d'alguns com Fuga o l'Institut d'Estudis del Porno (IEP).

2018
Residència de creació

Cum Shot

Una fotografa de porno intenta pensar la seva pràctica des d'un espai alié, l'espai escènic i la pràctica corporal.

Les imatges de contingut sexualment explícit semblen imatges transparents, que tot ho mostren, inclús “pornogràfic” ha esdevingut un terme pejoratiu per a referir-se a aquelles imatges on no hi ha res a desxifrar, massa literals. Però gràcies al treball de camp que porto realitzant (ara com ara més de 4 anys treballant per una companyia de porno lèsbic) m’ha fet adonar que, lluny de ser transparents, aquestes imatges són un artifici, un trompe l’oeil.