ÓSCAR GARCÍA VILLEGAS

ÓSCAR GARCÍA VILLEGAS és Titulat Superior en Direcció d'Escena (1996, Reial Escola Superior d'Art Dramàtic de Madrid). Ha compost, gravat i produït la música de més de 100 espectacles de teatre i dansa. Així mateix, ha treballat com a director d'escena en més d'una vintena de produccions tant pròpies com de diferents artistes i col·lectius. Ha impartit diferents tallers sobre creació escènica, interpretació, musicalitat i tecnologia en llocs com la Universitat Carlos III, MediaLab-Prado, CA2M o Teatro de la Laboral. Sota els àlies de Sr.Curí i Dr.Kurogo, desenvolupa la seva activitat com a performer i artista sonor tant amb treballs en solitari-presentats en llocs tan dispars com Off Limits (Madrid) i el Teatre Lliure (Barcelona) - com dins del col·lectiu Gichi -Gichi Do, que va fundar el 2004 al costat de Luciana Pereyra (àlies Niña Jonás).