Caldera Grec'16

'Dance to death' parteix de la novel·la d'Horace McCoy 'They shoot horses, don't they?', que el director Sydney Pollack va convertir en un film del mateix títol (estrenat en castellà com 'Danzad, danzad, malditos', 1969) i que mostrava la crueltat de les maratons de ball que es feien als Estats Units durant l'época de la Gran Depressió en què parelles sense recursos ballaven fins l'esgotament, posant a prova la seva resistència física i psíquica, per a aconseguir un premi en metàl·lic.