Festival Sâlmon'24

Allò coreogràfic, com a forma experimental, et convida a rearticular constantment la teva orientació, la teva disposició tant material com conceptual, respecte al temps, l’espai, les percepcions, el llenguatge, la composició i l’ètica. Involucrar-se, coreogràficament parlant, implica posicionar-se en relació, participar en una forma col·lectiva de vida que exigeix una atenció específica: escolta, duració, desig.

A través d’una sèrie de peces i trobades, aquesta edició del Festival Sâlmon mira d’oferir un temps per a aquesta atenció, i considera la dansa i la coreografia contemporànies, en les seves dimensions poètica i política, capaç de produir afectacions crítiques, enteses com exercicis que ens obliguen a revisar la nostra complexa relació amb les gramàtiques sensibles i els règims de llegibilitat.

Amb aquesta intenció, aquest programa convoca una sèrie de peces que transmeten formacions i estats encara no reconeguts que emergeixen com una sensació, una forma –un ritme, un to, una inclinació concreta– i et fan sentir que una vida diferent és plausible, perquè de fet ja és aquí. Et mous al compàs de la seva cadència i segueixes insistint a generar ressonàncies amb ella. És en el seu potencial, en allò que ja hi ha però que encara no té nom, on es troba la seva capacitat de dissoldre i d’infiltrar nous sentits en les formes imposades de llegir i de llegir-nos.

Del 15 al 25 de febrer de 2024, la dotzena edició del Festival Sâlmon acull aquesta cadència i desitja transmetre-la a través de la sensibilitat, les intensitats somàtiques i la fuga especulativa que produeixen les peces i intervencions de les artistes programades.

Les propostes reunides s’inspiren en el potencial de la forma per produir sensibilitats estètiques i polítiques, i acullen línies de treball com la transmissió de formes somàtiques de coneixement, el cos com a espai d’emergència i inscripció ideològica, les organitzacions lingüístiques del valor i la seva capacitat de produir realitats, i el teatre com a lloc des d’on poden desenvolupar-se imaginacions materials i formes de sociabilitat.

Andrea Rodrigo i Néstor García
Equip curatorial Festival Sâlmon ed. 2023-24

Consulta la programació completa a www.festivalsalmon.com