Residències 2018

Resolució

La comissió formada per Aimar Pérez Galí, Bea Fernández, Carles Mallol, Claudia SolWat, Sebastián García Ferro i Sol Picó, han seleccionat les següents propostes per al programa de residències del 2018:

AMARANTA VELARDE ‘Proyecto siesta’

ANDRÉS WAKSMAN ‘Umbrales’

CARLOTA MANTECÓN ‘ENTRE Nadia y yo’

ELISA KEISANEN, CRISTINA GARCÍA MORALES I ELISE MOREAU ‘Tukahtua: búsqueda, hallazgo y registro del placer’

ESTHER RODRÍGUEZ-BARBERO ‘We can dance’

ESTITXU ARROYO ‘Cuerpo-Documento’

FOLINI - SKRYCKY - CHIEREGATI ‘Proyecto Táctil’

HUMANHOOD ‘Torus’

JULIÁN PACOMIO Y ÁNGELA MILLANO ‘Asleep Images’

LOS DETECTIVES ‘Las cosas se rompren, la gente se muere’

LOS NEGROS. ÁLVARO FRUTOS ‘Merienda de negros’

MARINA COLOMINA ‘Camping glow’

ONA BROS ‘Cum shot’

SIBERIA/ PALOMA MUÑOZ ‘La jamalara de la Tratano’

CIA. POL JIMÉNEZ ‘Agénero’

TXALO TOLOSA I LAIDA AZKONA ‘Tierras del sud S.A.’

Volem agrair a tots/es la vostra participació a la convocatòria. Ha estat una tasca difícil per a la comissió ja que vam rebre moltes propostes i molt variades.

Convocatòria

La Caldera Les Corts obre la convocatòria del programa de residències per al període de gener a desembre 2018.

Aquest any la convocatòria té dues modalitats i es preveu acollir un total de 14 residències: 12 residències de creació i 2 residències tècniques.

Adreçada a creadors, col·lectius i investigadors vinculats amb les arts escèniques, amb trajectòries provinents de qualsevol àmbit artístic, però que considerin el cos i/o el moviment com a matèria, eina o pregunta central en el seu projecte artístic.

La seva procedència pot ser local, nacional i internacional encara que, degut a limitacions en els recursos disponibles, som conscients de que no podem oferir les condicions idònies per aquells que viviu i treballeu fora de la nostra ciutat. Si és el teu cas, si us plau, llegeix amb atenció el que diem més avall en relació a les despeses de viatge, dietes i allotjament.

Residències de creació

Destinades a acollir projectes en la seva totalitat o en una fase concreta del procés de creació; ja sigui en el moment de conceptualització, documentació i recerca, el període de concreció, posada en pràctica i elaboració de les matèries, o la etapa de construcció i assemblatge final dels components. L’objectiu és oferir temps i espai per aprofundir en els processos i les matèries de treball en un context que permeti la maduració i evolució de les propostes presentades.

Oferim:

·Espai d’assaig gratuït. La temporalitat (intensitat, duració, calendari...) s’estudiaran i pactaran per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es desenvolupen a La Caldera.

·Possibilitat d’acompanyament artístic per part de la direcció artística i/o d’algun dels socis de La Caldera

·Possibilitat de generar, amb la col·laboració de l’equip del centre i quan es consideri oportú, contextos adequats per a compartir els processos de creació i obrir-los a mirades externes amb diferents nivells d’exposició; des de grups reduïts i professional a públic general.

Residències tècniques

La Caldera disposa d’una sala amb càmera negra i un equipament tècnic mínim suficient per poder treballar la posada en escena i fer mostres obertes al públic amb capacitat màxima de 100 persones. Pensem que és idònia per acollir residències tècniques per a propostes de petit i mitjà format en la seva darrera fase d’elaboració.

Oferim

·Cessió de la sala per un període mínim de 3 i màxim de 5 dies, de manera continuada per facilitar la implementació de la proposta. El calendari i període es concretarà amb els creadors segons les necessitats de cada projecte i en relació a la disponibilitat del centre.

·Equipament tècnic: il·luminació, so, projector de vídeo.

·Serveis i assistència tècnica gratuïts per al muntatge i desmuntatge.

·En cas de que el projecte resident no compti amb tècnics propis o no siguin suficients per als objectius de la residència, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar el suport tècnic i es pactaran prèviament les condicions.

Tots els residents tindran els següents avantatges:

# descompte del 50 % per participar als laboratoris i cursos programats per la caldera

# opció de participar en alguna de les diferents activitats, projectes d'intercanvi i col·laboracions que genera La Caldera

# possibilitat i suport per generar accions dirigides a apropar el treball de l'artista al públic, per fomentar la comprensió de la creació contemporània actual a la ciutadania.

# informació sobre les activitats generades al centre i altres notícies del sector, com convocatòries de possible interès

# una sessió gratuïta d’assessorament amb Elclimamola

Altres serveis:

# Accés a internet via WiFi

# Visibilitat i difusió a través dels diversos canals de comunicació del centre

Respecte als espais

El principal recurs que podem oferir és la cessió d’espais. La Caldera disposa de tres sales amb dimensions, configuracions, equipaments i possibilitats diferents que defineixen el tipus de treball que poden acollir de manera més idònia. Encara que coneguis La Caldera, t’aconsellem que visitis els següents links per adequar la teva proposta a les seves característiques, ens ajudarà a tots a situar i organitzar les residències:

sala 1

sala 4

sala 6

Viatges, dietes i allotjaments

Malauradament, La Caldera no pot assumir despeses de viatges i dietes per als creadors, fet que limita la nostra capacitat per acollir en condicions als creadors provinents de fora de Barcelona. Respecte a l’allotjament, actualment disposem d’un petit apartament dins del mateix centre que permet allotjar confortablement a 1 persona, fins a 2 si hi ha una certa confiança. Dit això, des de La Caldera és farà tot el possible per donar suport en preparar la documentació i els tràmits necessaris per sol·licitar altres ajuts complementaris, que permetin accedir a la convocatòria als artistes d’àmbit nacional i internacional.

T’animem a presentar la teva proposta, exposant les teves idees i interessos de la manera més directa possible, per a nosaltres són essencials i necessàries per a dotar de contingut i sentit a La Caldera com a centre de creació.

Ser acollit en residència és una oportunitat per connectar i formar part d’una comunitat artística, d’establir diàleg amb altres universos creatius i trajectòries, amb els socis i altres artistes residents. Ens interessa especialment estimular aquesta interacció generant dispositius i contextos on compartir pràctiques, processos i reflexions al voltant de la feina de creació. Per la nostra part farem tot el que estigui en la nostra mà per fer-ho possible i et sentis confortable formant part del nostre projecte.

Selecció de projectes

Criteris de valoració:

És evident que el criteri principal serà la qualitat intrínseca de la proposta artística i el seu interès dins el context de la creació escènica contemporània. A continuació s’apunten altres criteris o camps d’acció que ens interessen perquè coincideixen amb la missió o les línies de treball que desenvolupa actualment La Caldera. Pensem que poden ser útils per definir un marc i ajudar a situar la present convocatòria. Tenen un caràcter orientatiu, flexible, mai es deuen entendre com requisits previs o condicions de cara a la valoració de la teva proposta.

· Claredat en l’exposició de la proposta, planificació i coherència del projecte.

· Noves visions i maneres d'abordar la creació, obertes al risc i l'experimentació amb llenguatges, metodologies i formats. Que ens permetin actualitzar i (re)pensar el sentit i els valors de les pràctiques artístiques en el món actual.

· Vinculació amb altres disciplines artístiques, àmbits de coneixement i pensament

· Capacitat de generar un context de reflexió i pensament crític al voltant de la proposta.

· Ens interessa especialment atendre i impulsar la jove creació

· Predisposició i interès en establir un diàleg amb la direcció artística del centre per definir conjuntament el mecanisme més indicat per recollir i/o compartir el coneixement fruit de les pràctiques i els processos de creació: documentació i recopilació de materials, escriptura, publicació online, grups de discussió o lectura, xerrades obertes...

· Projectes que, partint de les seves matèries de treball i continguts, siguin susceptibles de desenvolupar accions de mediació i participació, sense que això entri en conflicte amb els interessos artístics.

Comissió de selecció:

La comissió de selecció estarà formada per professionals de les arts escèniques (artistes, productors, programadors, etc) de vàries disciplines i perfils artístics, alguns dels quals estan vinculats a la caldera i altres són externs. Una vegada acabat el procés de selecció es farà pública la composició de la comissió.

Procés de selecció:

A partir dels materials presentats es realitzarà una primera tria per descartar les propostes que no encaixin en els objectius de la convocatòria, criteris de selecció i/o requeriments de la modalitat en qüestió. En un segon moment es duran a terme entrevistes individuals amb els candidats o candidates restants, ja sigui presencialment o via skype, per tal de poder dialogar i aclarir aspectes que es considerin importants per a la valoració de la proposta. Un cop finalitzades les entrevistes es faran públics els projectes seleccionats per al 2017.

Bases

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques i persones jurídiques.

Per participar en aquesta convocatòria caldrà omplir el formulari especificant a quina modalitat s’opta i adjuntar tota la documentació que es demana segons la modalitat.

Documentació a enviar per a la modalitat de creació:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció del projecte a realitzar amb breu síntesi de la idea i moment actual de la proposta; punt de partida o motivació, línies generals, interessos i objectius del treball que es pretén dur a terme al llarg de la residència [màxim 3 pàgines]

# Imatges o fragments de vídeo de treballs previs o de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic i de producció amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim 1/2 pàgina per persona]

# Calendari de treball, possible periodització

# Especificar altres centres, espais, artistes que recolzen la proposta

# Indicar si compta amb alguna coproducció o suport públic

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

Documentació a enviar per a la modalitat de residència tècnica:

# Formulari omplert. Omple'l aquí

# Descripció o dossier de la proposta que es vol treballar

# Previsió de necessitats d'espai, equipament tècnic i personal que es puguin avançar, així com respecte a la duració i el període idoni aproximat per a la residència.

# Imatges o fragments de vídeo de la peça, en el cas que ja s’estigui treballant.

# Informació complementària: metodologia, materials o continguts relacionats, antecedents o referents, trajectòria i treballs anteriors...

# Equip artístic, de producció i tècnic amb CV dels participants: trets més rellevants a nivell de formació i experiència professional. [màxim 1/2 pàgina per persona]

# Especificar altres centres, espais, artistes que recolzen la proposta

# Foto retrat de l’artista sol·licitant

Enviar tota la documentació per correu electrònic residencies@lacaldera.info

Període de recepció de projectes:

El termini per a la recepció dels projectes va del 10 d’octubre fins el dia 12 de novembre del 2017 a les 23.59h.

Els artistes seleccionats es comprometen a afegir en la comunicació del projecte realitzat en residència el logotip de La Caldera Les Corts

Informació de contacte:

La Caldera Les Corts

Telèfon 934156851

residencies@lacaldera.info