Carmen Larraz, Uxue Montero

CARMEN LARRAZ estudia en x-group p.a.r.t.s. Ha ballat amb David Zambrano, Deixa Donne, Frey Faust, en-Knap ... El 2013 crea Dinamo Danza i comença la seva trajectòria com a creadora.

UXUE MONTERO obté un Bacherlor of Arts en fotografia a l'Art per la Metropolitan Universitat de Swansea, estudia cinema al Centre d'Arts Escèniques de Sarobe. El seu treball com a fotògrafa freelance comença el 1998.

2017
Residències en xarxa

Transoceánica 

Transoceánica és un procés creatiu de fotografia i dansa. Estem generant un recorregut visual a través d'imatges que es desenvolupen en el treball coreogràfic. Explorem la transformació dels nostres estats interns en funció de l'espai que ens envolta. Busquem el paral·lelisme entre les estructures urbanes i la necessitat de reconnectarnos amb entorns naturals.

Coreografía: Carmen Larraz

Visual: Uxue Montero

Disseny sonor: Ignacio Fernandez

 

Residència en col·laboració amb el Certamen Coreográfico de Madrid.

Carmen Larraz, Uxue Montero a La Caldera