Misiondivina

Misiondivina és un col·lectiu d'artistes que es reuneix setmanalment a la Caldera per qüestionar-se i moure's entorn de preguntes que deriven de les seves pràctiques artístiques: la performance, les arts escèniques i visuals, la dansa, el cinema, la música o l'escriptura. Formen part del col·lectiu: Itxaso Corral Arrieta, Óscar Dasí, Diana Gadish, María García Vera, Xavier Manubens i Verónica Navas.

'El focus de la nostra recerca es col·loca en un coneixement que ve sobretot del cos. Partint de les diferents pràctiques artístiques individuals de cadascuna i confrontant-les, generem entramats de descobriments, suggeriments o pistes al voltant dels sabers d'un cos. Ens interessa trencar les construccions jeràrquiques en relació amb el coneixement. També ens uneix el caràcter efímer, allò inaprehensible de les arts en viu, que no deixa una traça “objectual” però que és capaç de generar una memòria particular de la vivència, de la pell, en el cos de qui les rep i les experimenta. Més enllà de nosaltres, allò que ens mou és poder compartir aquests espais-temps de relació i de circulació d'aprenentatges amb altres persones i contextos, artístics o no. Perquè creiem que de les pràctiques i investigacions artístiques es destil·len eines de vida que poden ajudar-nos a pensar altres realitats, altres cossos. El nostre darrer projecte, Vamos a aprender juntas a hacer cosas que no sabemos y que tenemos muchas ganas de aprender, proposta presentada al 2018 al Teatro Pradillo de Madrid, era una invitació a mig camí entre les pràctiques artístiques compartides, el taller col·lectiu d'aprenentatges impossibles i l'emergència esporàdica de moments escènics.’