Iniciativa sexual femenina

Profile picture for user Iniciativa_sexual_femenina

INICIATIVA SEXUAL FEMENINA és un col·lectiu que neix el 2017 al centre social autogestionat Can Vies, a Barcelona, ​​amb el desig comú d'aproximar-se a la dansa contemporània des d'una perspectiva feminista, llibertària i antiacademicista. Està integrat per Elise Moreau (França, 1992), Elisa Keisanen (Finlàndia, 1988) i Cristina Morales (Espanya, 1985).

2020
Residència de creació

La màrtir Felicitas

Seguint amb la indagació sobre la noció de "cos violent" que ja iniciàrem en la nostra peça Catalina a través de la dansa social que és el pogo, en el present projecte dirigim la nostra atenció al martiri, la seva estetització i la seva sexualització.

La màrtir Felicitas parteix de la nostra presa de contacte amb el Museu dels Sants d'Olot (Girona), on vam poder observar les estàtues-models i el seu sòrdid destí sense glorificació, ni estilització. Partint del que nosaltres anomenem "la metodologia del límit" (que consisteix en identificar les nostres limitacions físiques i morals i en decidir si volem o no sobrepassar-les), ens proposem la construcció d'un cos no per sofrent menys polititzat, no per embellit menys desitjós de envilir.

Treballarem elements de la cultura popular (música, ball social, roba, maneres de parlar, etc.) que consagren el patiment com a lloc de goig o bellesa. La seva deconstrucció en codis de moviment serà el nostre punt de partida.

2018
Residència de creació
Residència tècnica

1_Tukahtua (Catalina)

Iniciativa Sexual Femenina 1_Tukahtua, les artistes Elise Moreau, Cristina Morales i Elisa Keisanen problematitzen les maneres en què donen i reben plaer en tant que dones sistemàticament assetjades pel civisme heterosexual i monògam. Valent-se de les eines pròpies de la dansa contemporània i de l'escriptura fanzinera, així com de la novel·la de Morales Ni amo ni dios ni marido ni partido ni de fútbol (encara inèdita), la consigna de la peça és la recerca del plaer i el aclariment de les repercussions que comporta.

A La Caldera ens trobem en un moment de creació i descobriment intensius: busquem maneres de donar-nos plaer entre nosaltres i individualment a través de la dansa, preguntant-nos l'impacte que aquestes sensacions poden tenir en nosaltres i en els espectadors.