La Caldera Brutal 2022

Aquest any volem que els continguts sorgeixin dels vincles i dels espais de fricció entre les pràctiques de les artistes que habiten La Caldera. Que es desenvolupin en el temps i de la manera que necessitin. Que aquests diàlegs vagin tramant una xarxa de continguts que es desplegui orgànicament durant l'any.  

Això ens porta a diluir les separacions entre els calaixos que fins ara han constituït les línies d'acció de La Caldera. 

Corpografies, Brut Nature, Sporá Prógrama i els mateixos espais de residència es converteixen en espais de transmissió i circulació d'aquestes investigacions i pràctiques. De fet, això ja ha estat passant, però ara volem posar-ho en primer terme, fer-ho més visible, permeable i accessible per a totes les persones interessades a apropar-se a les matèries sorgides dels processos de treball de les artistes.

Explicar això que no sabem exactament com serà, ens fa repensar la comunicació. Els canals habituals no son suficients, les xarxes son efímeres i se'ns fan antipàtiques per a l'aprofundiment de la informació. Sorgeix la idea de fer una publicació en paper:

PORO ESTRATOSFÈRICA